۹
تیر

کانال های ارتباطی در ساخت برند ۳

کانال های ارتباطی در ساخت برند ۳» تاکنون در کتاب های جامع صنعت و تجارت تبلیغی داشته اید؟ تاکنون به طور مستقیم کارت پستالی را برای یک آدرس پستی فرستاده اید؟ تاکنون تماسی رسمی گرفته اید؟ تبریک، شما از کانال های ارتباطی در فرایند ساخت برند استفاده کرده اید. کانال های ارتباطی فرایند ساخت برند، پیشفرض یک برند فردی هستند. این ها مسیرهایی هستند برای ارتباطات بازاریابی که از آن ها بهره می برید تا برند خود را به سوی مخاطبان هدایت کنید و آن ها را به مشتری ایده آل تبدیل نمایید. در قسمت اول و دوم ۵ کانال را بررسی کردیم. در اینجا به ادامه ی آن می پردازیم. کانال ۶- اینترنت • فراگیر. • مزایا: این کانال هر کسی را هدف قرار می دهد. شیوه ای ثابت را پیش روی شما می گذارد تا اطلاعات را به مشتریان خود منتقل کنید و با هزینه ای کم با مخاطبان بسیار خود ارتباط برقرار نمایید. به شما کمک میکند برند خود را به عنوان یک نخبه ی فناوری و یک فرد خلاق معرفی نمایید. • معایب: ایجاد یک سایت مجلل پرهزینه است. باید سایت فوق العاده ای داشته باشید. صبر کنید، خیلی ساده می گویم که این مسئله اجباری است. اگر

ادامه مقاله