۶
مرداد

۱۰ قاتل سخنرانی را بشناسید

۱۰ قاتل سخنرانی را بشناسید» ارائه سخنرانی مطلوب جزء بایدهای زندگی کاری و حتی شخصی ماست. بین موفقیت و توانمندی سخنوری ارتباط همسو و غیرقابل‌انکاری وجود دارد. بدین معنی که غالب افراد موفق از قابلیت سخنوری و اغنای بالایی برخوردارند و از این توانمندی در جهت رسیدن به اهداف خود به بهترین شکل ممکن استفاده می‌کنند. حال به این موقعیت فکر کنید که در حال گوش دادن به سخنرانی فردی هستید و ممکن است چه پارامترهایی باعث شود شما از ارائه فرد مورد نظر خوشتان نیاید؟ موارد را لیست نموده و پس از آن به ادامه مقاله برویم تا ببینیم چه تعداد از موارد شما با موارد ذیل یکسان است. ۱- نداشتن هدف مشخص خیلی از سخنرانان هدف سخنرانی خود را برای حضار مشخص نمی‌کنند و همین امر باعث سردرگمی مدعوین خواهد شد. بهترین راهکار این مشکل، ارائه چک لیست موضوع سخنرانی‌تان در ابتدای سخنرانی است. ۲- شناختن حضار شما هم در حین سخنرانی، یک فروشنده هستید و به این مطلب فکر کنید که "چرا مدعوین باید به سخنان شما گوش فرا دهند، زمانی که هیچ سنخیتی با مباحث مطروحه شما ندارند؟" ۳- مرگ به وسیله پاورپوینت پاورپوینت یک ابزار کمکی جهت ارائه هرچه بهتر سخنرانی شماست اما، در بسیاری موارد،

ادامه مقاله