۷
تیر

کانال های ارتباطی در ساخت برند ۲

کانال های ارتباطی در ساخت برند ۲» تاکنون در کتاب های جامع صنعت و تجارت تبلیغی داشته اید؟ تاکنون به طور مستقیم کارت پستالی را برای یک آدرس پستی فرستاده اید؟ تاکنون تماسی رسمی گرفته اید؟ تبریک، شما از کانال های ارتباطی در فرایند ساخت برند استفاده کرده اید. کانال های ارتباطی فرایند ساخت برند، پیشفرض یک برند فردی هستند. این ها مسیرهایی هستند برای ارتباطات بازاریابی که از آن ها بهره می برید تا برند خود را به سوی مخاطبان هدایت کنید و آن ها را به مشتری ایده آل تبدیل نمایید. در قسمت اول ۳ کانال را بررسی کردیم. در اینجا به ادامه ی آن می پردازیم. کانال ۴- پست مستقیم • خاص. • مزایا: به شما ابزاری می دهد تا به طور مستمر اطلاعات خدمات و فرآیند ساخت برند خود را به بازار هدفتان برسانید. • معایب: می تواند گران و خیلی وقت ها بی استفاده باشد، به همین دلیل از بسیاری از مردم می شنوید که پست مستقیم نتیجه نمی دهد. برای این که برند خود را توسعه دهید، پست مستقیم می تواند کانال ارتباطی بسیار مهم و استراتژیکی به حساب بیاید. از سوی دیگر، می تواند به حدی گران باشد که مجبور باشید هرچه مو

ادامه مقاله

۵
تیر

کانال های ارتباطی در ساخت برند ۱

 کانال های ارتباطی در ساخت برند ۱» تاکنون در کتاب های جامع صنعت و تجارت تبلیغی داشته اید؟ تاکنون به طور مستقیم کارت پستالی را برای یک آدرس پستی فرستاده اید؟ تاکنون تماسی رسمی گرفته اید؟ تبریک می گوییم، شما از کانال های ارتباطی در فرایند ساخت برند استفاده کرده اید. کانال های ارتباطی فرایند ساخت برند، پیش فرض یک برند فردی هستند. این ها مسیرهایی هستند برای ارتباطات بازاریابی  تا برند خود را به سوی مخاطبان هدایت کنید و آن ها را به مشتری ایده آل تبدیل نمایید. دو دسته کانال های ارتباطی در فرایند ساخت برند وجود دارد؛ فراگیر و خاص. • کانال های ارتباطی فراگیر. با این دسته از کانل ها بر کسانی که می توانند پیام شما را ببینند، کنترل زیادی خواهید داشت. بنابراین ممکن است پاسخ های بسیار، اما مخاطبانی با کیفیت پایین را جذب کنید. این مورد زمانی نتیجه می دهد که بخواهید همایشی ترتیب دهید و فهرستی از آدرس های پستی درست کنید. • کانال های ارتباطی خاص. با این کانال ها می توانید کنترل کنید چه کسی پیام شما را ببیند. بنابراین برای بازاریابی هدفمند و موقعیت هایی که لازم است شعارتان را روی گروه کوچک تری از مخاطبان ایده آل خود

ادامه مقاله