۹
خرداد

روان شناسی فرایند خرید مشتری ۲

    ویژه

روان شناسی فرایند خرید مشتری ۲» در قسمت قبل درباره اتفاق هایی که در مغز خریداران می افتد تا مجاب به خریدن محصولی شوند آشنا شدیم و گفتیم در صورتی که فروشندگان با روانشناسی خرید و دلایلی که مشتریان توسط آنها درباره خرید یا عدم خرید تصمیم می گیرند، آشنایی نداشته باشند، فروش بسیار سخت خواهد شد. اکنون بیایید وارد دنیای مغز شده تا بفهمیم مغزمان چه چیزهایی را دوست دارد و چه نکاتی مغز را آزار می دهد. مغز ما چه چیزی را دوست دارد؟ مغزما تصاویر را دوست دارد و یک تصویر را راحت تر پذیرفته و به خاطر می سپارد. مغز ما جملات ساده تر را راحت تر قبول می کند تا واژگان و جملات سنگین را. مغز ما سادگی را ترجیح می دهد و انتخاب بین دو گزینه بسیار راحت تر است تا چند گزینه مشابه. هنگام صحبت با خریداران بیشتر از واژگانی که در ذهن آنها تداعی کننده تصویر خاصی است استفاده کنید. از بکار بردن واژگان و جملات سنگین و نامفهوم خودداری کنید و  گزینه های تصمیم گیری خریداران را کاهش دهید. همچنین از بکاربردن واژه های تکراری مانند با کیفیت، اولین، بهترین، پرطرفدارترین و نظیر این گونه کلمات که دیگر بر اثر تکرار

ادامه مقاله

۲
خرداد

روان شناسی فرایند خرید مشتری ۱

    ویژه

مردم محصول شما را براساس استدلال خودشان می خرند. ممکن است دلایل آنها اصلاً منطقی و عاقلانه نباشند ، اما به هر حال دلایل آنهاست. اثر بخش بودن یک فروشنده بدون داشتن اطلاعات صحیح از روان شناسی فرایند خرید مشتریان کار بسیار سختی به نظر می رسد. ما چیزهای بی شماری را می خریم که به ما فروخته نشده اند. ما با ابتکار خود خرید می کنیم تا خواسته هایمان را برآورده کنیم. برای اینکه فروشنده موفقی باشیم باید بدانیم که مردم وقتی چیزی می خرند چگونه فکر می کنند. این را خریداران به شما نمی گویند ولی اگر توجه کنیم درک آن آسان خواهد بود. در واقع با قراردادن خود به جای خریدار، راه خوبی را برای درک طرز فکر آنها انتخاب کرده ایم. مردم و حتی خود ما ، دوست نداریم