۳۰
اردیبهشت

برای ثروتمند شدن هرگز دیر نیست

برای ثروتمند شدن هرگز دیر نیست »  ممکن است در مقاطع مختلف زندگی فکر کنید که دیگر برای پول دار شدن دیر شده است. مثلاً ممکن است بگویید : " باید در دوران بیست سالگی به فکر پس انداز کردن می افتادم، اما حالا خیلی دیر شده است." اما بدانید می توانیم آن چه را می خواهیم در زندگی تغییر بدهیم. هرگز برای ثروتمند شدن دیر نیست. همه می توانند کسب درآمد کنند. پول درآوردن با سن و سال شما رابطه ای ندارد. کافیست توجه خود را به پول دار شدن بدهید، آن چه را که می خواهید اتفاق می افتد. مسلماً اگر خواهان بیش از حدی که عالم هستی می خواهد به شما بدهد باشید، باید کارهای بیشتری انجام دهید. اما وقتی با تمام وجود به این موضوع فکر کنید شرایط به گونه ای رقم می خورند که شما به خواسته ی خود برسید. اما گاهی تنها توجه خود را به چیزی دادن کفایت نمی کند. بدون توجه به این که چه مدت در مسیر ویژه ی (فقر، عدم موفقیت، یا هرچیز دیگر) حرکت کرده اید نیازی به یک اقدام اساسی و تحول برانگیز ندارید. می توانید بدون توجه به این که قبلاً تا چه اندازه از مسیر منحرف

ادامه مقاله