تگ: تعامل با مدیر

۱۱
مرداد

باید ها و نباید های رابطه با مدیر جدید

باید ها و نباید های رابطه با مدیر جدید در بعضی از مشاغل تغییر پرسنل و سازمان‌دهی مجدد به طور پیوسته صورت می‌گیرد و این به این معنی است که شما ممکن است به فاصله‌ی هر چند ماه یک‌بار یک مدیر جدید داشته باشید. در این وضعیت که احساس تغییر قانون و جایگاه وجود دارد شما چگونه با مدیر جدید خود رابطه‌ای موثر ایجاد می‌کنید؟ چه میزان باید در این راه سرمایه‌گذاری کنید؟ برای رشد و موفقیت در جایگاه خود چگونه می‌توانید آنچه را که نیاز دارید داشته باشید؟ آنچه که کارشناسان می گویند : مدیریت رابطه‌ی شما با مدیرتان به اندازه کافی چالش‌برانگیز است. زمانی که آن شخص هر ۶ماه یک‌بار عوض می‌شود این کار دشوارتر و زمان‌بر تر هم می‌شود. "بخش بزرگی از کار، رابطه‌هاست"، شما با مردم بر اساس نظم خاصی ارتباط برقرار می‌کنید، برای شناخت آنها، ایجاد هنجارها و الگوها. شاید فکر کنید افتادن در یک چرخه‌ی داشتن مدیران جدید یکی از خسته‌کننده ترین چیزها در دنیاست و انگیزه‌ی شما ممکن است کاهش یابد و نسبت به قبل منفعل شوید اما برعکس در این حالت شما بایستی فعال تر شوید. برای قابل‌تحمل تر کردن دشواری‌های داشتن مدیران جدید نکات زیر  را مدنظر قرار دهید : یک

ادامه مقاله