تگ: تبلیغات محیطی

۱۲
تیر

کانال های ارتباطی در ساخت برند ۴

کانال های ارتباطی در ساخت برند ۴ » تاکنون در کتاب های جامع صنعت و تجارت تبلیغی داشته اید؟ تاکنون به طور مستقیم کارت پستالی را برای یک آدرس پستی فرستاده اید؟ تاکنون تماسی رسمی گرفته اید؟ تبریک، شما از کانال های ارتباطی در فرایند ساخت برند استفاده کرده اید. کانال های ارتباطی فرایند ساخت برند، پیشفرض یک برند فردی هستند. این ها مسیرهایی هستند برای ارتباطات بازاریابی که از آن ها بهره می برید تا برند خود را به سوی مخاطبان هدایت کنید و آن ها را به مشتری ایده آل تبدیل نمایید. در قسمت اول و دوم و سوم ۷ کانال را بررسی کردیم. در اینجا به ادامه ی آن می پردازیم. کانال ۸- تبلیغات محیطی • فراگیر. • مزایا: باعث می شود چهره، نام و برند شما بهتر از زمانی که از ابزارهای دیگر استفاده میکنید، دیده شوند. • معایب: پرهزینه است و هدف گذاری در آن سخت می باشد. کار دشواری است کسانی را که تبلیغ شما را دیده اند، تهییج کنید تا برای برقراری ارتباط با شما بشتابند. تبلیغات محیطی می تواند به شکل بیلبورد، تبلیغات روی دیوار ساختمان ها، روی بدنه ی اتوبوس ها، در فضاهای سبز، پوستر، پشت کارت های بازی، برچسب ها، بالون های

ادامه مقاله