۳
تیر

بهترین روش ورود به بازار هدف

    ویژه

بهترین روش ورود به  بازار هدف » به نظر شما بازار هدف چیست ؟ بازار هدف جایی است که با بیشترین توانایی در آن حضور پیدا می کنیم و بهترین خدمات را ارئه می دهیم. هر محصولی بازار هدف خاص خودش را دارد. قبلا وظیفه پیدا کردن و الویت بندی بازار هدف را به عهده فروشندگان می گذاشتند. اما امروزه یک مدیر موفق می داند  وظیفه اوست که بستر را برای موفق تر شدن فروشندگانش فراهم کند. بهترین روش ورود به بازار هدف: من باب آشنایی مثالی را در اینجا ذکر می کنیم : فرض کنید محصولتان چای باشدبازار هدف این محصول می تواند : فروشگاه های زنجیره ای، بنکداری ها، سوپرمارکت ها باشد اما با کمی خلاقیت می توان بازار هدف جدید مانند ادارات، شرکت ها، پادگان ها، مدارس ، کافی شاپ ها ، و هرجایی که با بیشترین توانایی می توان درآن حضور داشت را پیدا کرد. پس از پیدا کردن بازارهای هدف حتما با توجه به توانایی و امکاناتمان باید آنها را الویت بندی کنیم. شاید ما توانایی فراهم نمودن چای یک پادگان را نداشته باشیم ، پس این بازار را در الویت های بعدی که توانایی مان بیشتر شد قرار می دهیم. نکته: در انتخاب بازار

ادامه مقاله