تگ: بازاریابی مکان محور

۳۱
خرداد

ژئومارکتینگ یا بازاریابی مکان محور چیست؟

ژئومارکتینگ یا بازاریابی مکان محور چیست؟» یکی از اجزای حیاتی برای موفقیت کسب و کارها و تجارت های بزرگ و کوچک ژئومارکتینگ (Geomarketing) یا "بازاریابی مکان محور" می باشد. ژئومارکتینگ بنیاد و سنگ بنای اصلی کسب و کارهای موفق است که به سرعت در حال تغییر بازار است و به شرکت ها کمک می کند تا نحوه بازاریابی خود را بر اساس نیاز های مشتریان بهینه سازی کرده، ریسک را کاهش داده و توانایی های بالقوه و بکر خود را تحقق بخشند. امروزه هر کسب و کاری نیاز به این دارد که بداند بهترین و بیشترین مشتریانش کجا قرار دارند. چقدر می تواند از آنها در آمد کسب کند.  مشتری باید چه محدوده ای بپیماید یا چقدر وقت صرف کند تا به نزدیک ترین محل فروش دسترسی برسد.  ژئومارکتینگ یا بازاریابی مکان محور چیست؟ بازاریابی مکان محور یا ژئومارکتینگ با تجزیه و تحلیل مناطق جغرافیایی مختلف برای فروش هرچه بهتر و بیشتر و شناخت مشتری ها برای هدف گذاری و برنامه ریزی مکان های توزیع و فروش کمک کرده، به اتخاذ تصمیم گیری های مهم و تاثیر گذار انجامیده و مروری جامع و روشن گرانه از عوامل مرتبط با ساختار شرکت ارائه می دهد. می دانیم بهینه سازی یک کسب

ادامه مقاله