۱۹
اردیبهشت

۵ راهکار کلیدی جهت مدیریت اعتراض مشتریان

۵ راهکار کلیدی جهت مدیریت اعتراض مشتریان این روزها فروش، شامل سلسله ای از مهارت های پیچیده است. بسیاری از خبرگان فروش موافقند که معامله قطعی نمی شود مگر آن که به اعتراضاتی که مشتری دارد خوب گوش کرده باشید، آنها را خوب فهمیده باشید و هریک را با موفقیت برطرف کرده باشید. غلبه بر اعتراضات، بلیت موفقیت فروش است. اکثر اعتراضات در واقع سوالات یا نگرانی های مشتری هستند. آنها معمولاً فضا را تیره و تارمی کنند تا از مشتری در برابر پشیمانی احتمالی از خرید یا خشم و غضب ناشی از اتخاذ یک تصمیم غلط خرید، محافظت کنند. گرچه مشتری ممکن است کاملاً صادق و صمیمی باشد، اما امکان دارد که شما نتوانید دربابید که دقیقاً دلمشغولی او چیست. اندکی فکر کنید تا ببینید دیدگاه شما نسبت به اعتراضات چیست. به اعتراضات، چگونه پاسخ می دهید؟ نگرش شما چیست؟ اگر پس از شنیدن یک اعتراض، بلافاصله پاسخ شما این باشد که از خود بپرسید « منظور مشتری از این اعتراض واقعاً چیست؟» در مسیر درستی حرکت کرده اید. در این جا با یک راهبرد ۵ مرحله ای شما را راهنمایی می کنیم که چگونه اعتراضات مشتری را مدیریت کنید. ۱- اعتراضات مشتریان را پذیرا باشید و به آنها

ادامه مقاله