تگ: اتلاف زمان

۲۸
فروردین

دوری از اتلاف زمان در فروش

دوری از اتلاف زمان در فروش » ما همیشه کارهای زیادی برای انجام دادن داریم ولی وقتمان خیلی محدود است. تفاوت بین موفقیت و شکست، انتخاب های افراد در به تاخیر انداختن امور است. بازنده ها کارهای مهمی که در زندگی شان حیاتی است را به تعویق می اندازند اما برنده ها و افراد موفق فعالیت های کم اهمیت را به بعد موکول می کنند. به تعویق انداختن کارها، تاخیر در برنامه ریزی و نداشتن اطلاعات درباره محصول مهم ترین عواملی هستند که موجب می شوند شما زمان را در فروش از دست بدهید. اگر به هر دلیلی ارتباط با مشتریان بالقوه تان را به تاخیر بیندازید، به راحتی آن ها را از دست خواهید داد. ما معمولاً نیمی از زمان کاریمان را تلف می کنیم. استراحت های بیش از حد، تماس های تلفنی و کارهای شخصی مهم ترین فعالیت هایی هستند که وقتمان را از بین می برند. چگونه از به تعویق انداختن کارها جلوگیری کنیم؟ بهترین راه این است که برنامه ریزی صحیحی انجام دهید، کارهایتان را اولویت بندی کنید و اولین فروش تلفنی تان را سریعاً انجام دهید. وقتی روز کاری تان آغاز می شود، سعی کنید در اولین فرصت کار مهمی انجام دهید این کار باعث

ادامه مقاله