تگ: زبان تجاری

۷
اسفند

آموزش زبان تجاری (درس بیست و هفتم)

در این درس از آموزش زبان تجاری ، به بررسی واژه های سیستم پشتیبانی، گزارش سالانه و آزمون تشخیصی پرداخته و مثال هایی ارائه می دهیم.

ادامه مقاله
۲۹
بهمن

آموزش زبان تجاری (درس بیست و ششم)

در این درس از آموزش زبان تجاری ، به بررسی واژه های سیستم پشتیبانی، گزارش سالانه و آزمون تشخیصی پرداخته و مثال هایی ارائه می دهیم.

ادامه مقاله
۲۲
بهمن

آموزش زبان تجاری (درس بیست و پنجم)

در این درس از آموزش زبان تجاری ، به بررسی واژه های مزیت، سفارشی سازی و سازماندهی مجدد پرداخته و مثال هایی ارائه می دهیم.

ادامه مقاله
۸
بهمن

آموزش زبان تجاری (درس بیست و سوم)

در این درس از آموزش زبان تجاری، به بررسی واژه های زنجیره فرماندهی، موسس و تحلیل ساختاری پرداخته و مثال هایی در خصوص سه لغت یاد شده ارائه می دهیم.

ادامه مقاله
۱
بهمن

آموزش زبان تجاری (درس بیست و دوم)

در این درس از آموزش زبان تجاری، به بررسی واژه های مدیریت عملکرد، مدیریت فرآیند و سیستم مدیریت پرداخته و مثال هایی در خصوص سه لغت یاد شده ارائه می دهیم.

ادامه مقاله
۱۷
دی

آموزش زبان تجاری (درس بیستم)

در این درس از آموزش زبان تجاری، به بررسی واژه های مشاور، شریک تجاری و شرکت خصوصی پرداخته و مثال هایی در خصوص سه لغت یاد شده ارائه می دهیم.

ادامه مقاله
۱۰
دی

آموزش زبان تجاری (درس نوزدهم)

در این درس از آموزش زبان تجاری، به بررسی واژه های نهادهای اقتصادی، کنترل کیفیت و فرآیند کسب و کار پرداخته و مثال هایی در خصوص سه لغت یاد شده ارائه می دهیم.

ادامه مقاله
۳
دی

آموزش زبان تجاری (درس هجدهم)

در این درس از آموزش زبان تجاری، به بررسی واژه های فرانچایز دهنده، مشاوره دادن و شرکت هلدینگ پرداخته و مثال هایی در خصوص سه لغت یاد شده ارائه می دهیم.

ادامه مقاله
۲۶
آذر

آموزش زبان تجاری (درس هفدهم)

در این درس از آموزش زبان تجاری، به بررسی واژه های مدیریت زنجیره تامین، رهبری اقتدارگرایانه و مدیریت فروش پرداخته و مثال هایی در خصوص سه لغت یاد شده ارائه می دهیم. ۱)  (supply chain management (SCM (مدیریت زنجیره تامین) تعریف: مدیریت مواد اولیه و جریان اطلاعات با استفاده از کمترین هزینه  و فراهم نمودن بالاترین سطح از رضایت مشتری را گویند. مدیریت زنجیره تامین نیازمند تعهد شرکای تجاری به منظور کار و ایجاد هماهنگی با یکدیگر می باشد. مثال : ۱-من ساختار سازمانی شرکت را بررسی نموده و متوجه نقص در بخش مدیریت زنجیره تامین شدم، چون در انجام تعهداتمان

ادامه مقاله

۱۹
آذر

آموزش زبان تجاری (درس شانزدهم)

در این درس از آموزش زبان تجاری، به بررسی واژه های برنامه،ساختار سازمانی مسطح و اخلاق حرفه ای پرداخته و مثال هایی در خصوص سه لغت یاد شده ارائه می دهیم.

ادامه مقاله
۱۳
آذر

آموزش زبان تجاری (درس پانزدهم)

ترکیبی از رنگ، طراحی، کلمات و ... که یک شرکت برای ایجاد یک عبارت تصویری برای خود و همچنین تدوین فلسفه برند استفاده می کند. هویت سازمانی به این موضوع اشاره دارد که یک شرکت چگونه خودش را می بیند،

ادامه مقاله
۱۴
آبان

آموزش زبان تجاری (درس یازدهم)

social responsibility (1 (مسئولیت اجتماعی)

تعریف:

تعهد مدیریت یک سازمان در جهت رفاه و آسایش جامعه از طریق فعالیت هایی که انجام می دهد.

مثال :

1- Kyle is a young man with a strong sense of social responsibility and he frowns on anyone who damages public property.

ادامه مقاله
۱۲
شهریور

آموزش زبان تجاری (درس سوم)

یک فرد، گروه یا سازمانی که از سازمانی دیگر سود می برد. ذینفعان ممکن است تاثیر گذار باشند و یا از اقدامات سازمان های دیگر، اهداف و سیاست های آنها تاثیر بگیرند. بستانکارن، مدیران، کارمندان، دولت، سهامداران، تامین کننده ها نمونه هایی از ذینفعان هستند.

ادامه مقاله

"دانلود رایگان فایل آموزشی"

با مطالعه این فایل آموزشی در حوزه برندینگ، می توانید تعریف جامع و کاملی از برندتان ارائه دهید