آموزش زبان تجاری

۱۵
بهمن

آموزش زبان تجاری (درس بیست و چهارم)

در این درس از آموزش زبان تجاری، به بررسی واژه های نیروی کار، یادگیری سازمانی و مدیریت میانی پرداخته و مثال هایی در خصوص سه لغت یاد شده ارائه می دهیم.

ادامه مقاله
۸
بهمن

آموزش زبان تجاری (درس بیست و سوم)

در این درس از آموزش زبان تجاری، به بررسی واژه های زنجیره فرماندهی، موسس و تحلیل ساختاری پرداخته و مثال هایی در خصوص سه لغت یاد شده ارائه می دهیم.

ادامه مقاله
۱
بهمن

آموزش زبان تجاری (درس بیست و دوم)

در این درس از آموزش زبان تجاری، به بررسی واژه های مدیریت عملکرد، مدیریت فرآیند و سیستم مدیریت پرداخته و مثال هایی در خصوص سه لغت یاد شده ارائه می دهیم.

ادامه مقاله
۲۴
دی

آموزش زبان تجاری (درس بیست و یکم)

در این درس از آموزش زبان تجاری، به بررسی واژه های سیستم ارزشی، ساختار کسب و کار و رهبری مشارکتی پرداخته و مثال هایی در خصوص سه لغت یاد شده ارائه می دهیم.

ادامه مقاله
۱۷
دی

آموزش زبان تجاری (درس بیستم)

در این درس از آموزش زبان تجاری، به بررسی واژه های مشاور، شریک تجاری و شرکت خصوصی پرداخته و مثال هایی در خصوص سه لغت یاد شده ارائه می دهیم.

ادامه مقاله
۱۰
دی

آموزش زبان تجاری (درس نوزدهم)

در این درس از آموزش زبان تجاری، به بررسی واژه های نهادهای اقتصادی، کنترل کیفیت و فرآیند کسب و کار پرداخته و مثال هایی در خصوص سه لغت یاد شده ارائه می دهیم.

ادامه مقاله
۳
دی

آموزش زبان تجاری (درس هجدهم)

در این درس از آموزش زبان تجاری، به بررسی واژه های فرانچایز دهنده، مشاوره دادن و شرکت هلدینگ پرداخته و مثال هایی در خصوص سه لغت یاد شده ارائه می دهیم.

ادامه مقاله
۲۶
آذر

آموزش زبان تجاری (درس هفدهم)

در این درس از آموزش زبان تجاری، به بررسی واژه های مدیریت زنجیره تامین، رهبری اقتدارگرایانه و مدیریت فروش پرداخته و مثال هایی در خصوص سه لغت یاد شده ارائه می دهیم. ۱)  (supply chain management (SCM (مدیریت زنجیره تامین) تعریف: مدیریت مواد اولیه و جریان اطلاعات با استفاده از کمترین هزینه  و فراهم نمودن بالاترین سطح از رضایت مشتری را گویند. مدیریت زنجیره تامین نیازمند تعهد شرکای تجاری به منظور کار و ایجاد هماهنگی با یکدیگر می باشد. مثال : ۱-من ساختار سازمانی شرکت را بررسی نموده و متوجه نقص در بخش مدیریت زنجیره تامین شدم، چون در انجام تعهداتمان

ادامه مقاله

۱۹
آذر

آموزش زبان تجاری (درس شانزدهم)

در این درس از آموزش زبان تجاری، به بررسی واژه های برنامه،ساختار سازمانی مسطح و اخلاق حرفه ای پرداخته و مثال هایی در خصوص سه لغت یاد شده ارائه می دهیم.

ادامه مقاله
۱۳
آذر

آموزش زبان تجاری (درس پانزدهم)

ترکیبی از رنگ، طراحی، کلمات و ... که یک شرکت برای ایجاد یک عبارت تصویری برای خود و همچنین تدوین فلسفه برند استفاده می کند. هویت سازمانی به این موضوع اشاره دارد که یک شرکت چگونه خودش را می بیند،

ادامه مقاله
۵
آذر

آموزش زبان تجاری (درس چهاردهم)

۱) competition (رقابت)

تعریف:

در اقتصاد به معنای رقابت کردن با فروشندگان دیگر در فروش، سودآوری و سهم بازار و ارائه بهترین قیمت، کیفیت و خدمات است.

مثال :
۱-The company was under serious competition from overseas companies which could manufacture a similar product for much less thanks to lower employee wages.

ادامه مقاله
۲۹
آبان

آموزش زبان تجاری (درس سیزدهم)

تعداد پرسنل و زیردستانی که یک مدیر می تواند به صورت مستقیم مدیریت کند. تعداد این افراد بسته به نوع کار متفاوت بوده، مثلاً در مشاغل با فعالیت های پیچیده، تعداد افراد ۶ نفر و در کارهای روتین و معمول به ۲۰ نفر یا بیشتر می رسد.The span of control by the manager was vast in his reach of influence with regards to the business project.

ادامه مقاله
۲۲
آبان

آموزش زبان تجاری (درس دوازدهم)

وقتی یک شرکت، شرکت های تولید و یا توزیع و پخش محصولات خود را تحت تملک خود در می آورد تا پس از مرحله تولید، کنترل خودر را بر این قسمت ها افزایش دهد. وقتی یک شرکت مالک تامین کننده های خود شود، به آن ادغام رو به عقب گفته می شود و اگر مالک زنجیره توزیع گردد، به آن ادغام رو به جلو گویند.

ادامه مقاله
۱۴
آبان

آموزش زبان تجاری (درس یازدهم)

social responsibility (1 (مسئولیت اجتماعی)

تعریف:

تعهد مدیریت یک سازمان در جهت رفاه و آسایش جامعه از طریق فعالیت هایی که انجام می دهد.

مثال :

1- Kyle is a young man with a strong sense of social responsibility and he frowns on anyone who damages public property.

ادامه مقاله
۳۰
مهر

آموزش زبان تجاری (درس دهم)

تعریف:

رویکردی که در آن یک شرکت، تولید و بازاریابی محصولات منحصر به فردی را برای مشتریان به خصوصی انجام می دهد. معمولاً زمانی که شرکت ها مزایای رقابتی واضح و روشنی دارند و می توانند کمپین های تبلیغاتی را به طور حرفه ای اجرا کنند، از این استراتژی استفاده می کند.

مثال :
۱-Our differentiation strategy would surely pay off because we had put a lot of positive energy into it throughout the month.

ادامه مقاله