از دیروز تا امروز ...

درباره ما

آنچه خواسته‌ایم ...

ما بر این باوریم تا با مساعدت و همکاری تمامی مدیران بتوانیم به اهداف آموزشی خود مبنی بر ارائه آموزش های اصولی، کاربردی و به روز مدیریتی دست یابیم. امید آن را داریم تا بتوانیم در سال ۱۳۹۷ مدرسان سطح اول دنیا را جهت ارائه آموزش های نوین مدیریتی به استان گیلان دعوت کنیم و همچنین در جهت ارتقای سطح بنگاه های اقتصادی گام های ارزشمندی برداریم.

حامیان ما ...