چگونگی مدیریت منابع انسانی در هفته اول کاری

    ویژه

چگونگی مدیریت منابع انسانی در هفته اول کاری» فرآیند استخدام و جذب منابع انسانی، یکی از اصلی ترین استراتژی های راهبردی هر کسب و کاری است که بی توجهی به آن می تواند حتی باعث ورشکستگی کسب و کارتان شود. چرا؟ چون شما اقدام به جذب منابع انسانی غیر کاربردی و غیر موثر می کنید و پس از آن نیز در خوش بینانه ترین حالت ممکن (بر اساس مشاهدات، سازمان هایی که به فرآیند استخدام بی توجه و یا کم توجه هستند هیچ برنامه ای جهت رشد و توسعه منابع انسانی خود ندارند.) پس از یک دوره نهایتاً 6 ماهه، نیروی انسانی شما به دلیل گزینش اشتباه یا از سازمان خارج می شود و یا با عملکردی بین 20 الی 35 درصد ظرفیت مورد انتظار شما در حال ارائه خدمت است.

در مقاله قبل در حوزه استخدام، به بایدها و نبایدهای فرآیند آن اشاره نمودیم. حال با فرض این که گزینش اصولی و مطابق با شرایط سازمان صورت پذیرفته، به ادامه روند ورودی پرسنل جدید می پردازیم.

همکار جدیدالورود همچون کودکی که به مدرسه جدید منتقل شده هیچ ذهنیتی نسبت به سازمان شما نداشته و قطعاً با دید شک به امور خواهد نگریست. پس از ورود همکار جدید با دو رویکرد مواجه خواهیم شد : پذیرش یا عدم پذیرش از جانب همکاران سابق.

در صورتی که قطعات پازل روابط درون سازمانی خود را به خوبی کنار هم قرار داده باشید، قطعاً با پذیرش از جانب همکاران مواجه خواهید شد و پروسه تطبیق همکار جدید با همکاران و سیستم کاری تان به مراتب روان تر خواهد بود. شما تنها باید معارفه و ارائه شرح وظایف پرسنل را انجام دهید و سیستم خود به خود فرد جدید را به محل مورد نظر در فرآیند کسب و کارتان هدایت خواهد نمود.

حتماً بخوانید :  آموزش زبان تجاری (درس دوازدهم)

از طرفی دیگر، در صورتی که سیستم داخلی کسب و کارتان از چیدمان مطلوبی برخوردار نباشد و روابط درون سازمانی شما شفاف و روان نباشد، قطعاً با عدم پذیرش پرسنل جدید مواجه خواهید شد که به مراتب کار سخت تری در این پروسه خواهید داشت. چرا که گروهک ها و مافیای درون سازمانی با مخالفت های خود، ورود همکار جدید را با اختلال مواجه کرده و یا تماماً باعث خروج همکار جدید پس از مدت زمان کوتاهی، خواهند شد.

در هر دو صورت برخی وظایف در فرآیند مهم و حساس شروع کار جدید بر دوش مدیریت سازمان خواهد بود، خصوصاً وظایفی که در هفته های آغازین فعالیت فرد مورد نظر وجود دارد. یکی از این وظایف، همراهی و پشتیبانی شما در هفته های آغازین است. قطعاً این همراهی بدین معنی نخواهد بود که صندلی در کنار میز عضو جدید قرار داده و تمامی امور را با وی طی نمایید، بلکه سرکشی و دریافت بازخورد از همکار جدید می تواند پاسخگوی این مسئولیت جدید شما باشد.

جهت مشاهده ادامه متن، باید وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاه خود را بنویسید