چگونه استراتژی ها ساخته می‌شوند؟

    ویژه

چگونه استراتژی ها ساخته می‌شوند؟» راه های بسیاری برای تقسیم افراد به دو دسته وجود دارد. پیر و جوان، ثروتمند وفقیر، ما و شما. نود و هشت درصد افراد گروه می توانند محاسبات ذهنی انجام دهند، دو درصد نمی توانند. آنهایی که افراد را به دو گروه تقسیم می کنند و آنهایی که این کار را نمی کنند.  و سرانجام افرادی که تصمیمات استراتژیک رقابتی خوبی می گیرند و آنهایی که اینطور نیستند.

اینکه افراد را به دو گروه تصمیم گیرندگان خوب و بد تقسیم کنیم، کمی دشوار است. بررسی پیشینه فرآیند تصمیم گیری افراد شاید مفید باشد، اما قطعاً بدون ابهام نیست و در واقع افرادی که سعی در انجام اینکار داشته اند، چندان موفق نبوده اند. هوش عمومی و مدارک مرتبط با کسب و کار، خصوصیات خوبی برای تصمیم گیرندگان هستند اما حتی افراد باهوش و با مدارک بالا هم در مورد اینکه چه چیز تعیین کننده استراتژی خوب است، اتفاق نظر ندارند.

و اما طرز فکر چه نقشی در این بین بازی می کند؟

 می دانیم که افراد باور خود را بر مبنای درجه اطمینانشان قرار می دهند و مسلماً این اطمینان در فردی که آن را از یک تصمیم گیری عاقلانه بدست آورده، با کسی که پس از یک قضاوت فوری مطمئن بنظر می رسد، کاملاً متفاوت است.

 قطعاً بین فردی که پس از تامل جدی هنوز نامطمئن است و فردی که درباره یک انتخاب سریع اطمینان ندارد، تفاوت آشکار وجود دارد.

تصور کنید می توانیم راه حل های تصمیم گیرندگان برای مسائل استراتژیک رقابتی را ثبت کنیم، سپس درجه اطمینان آنها در هنگام یافتن جواب نهایی و زمان صرف شده برای رسیدن به جوابها را به آن بیفزاییم. با طبقه بندی این اطلاعات می توانیم جدولی به صورت زیر ترسیم کنیم:

حتماً بخوانید :  چگونه برند خود را ایجاد و توسعه دهید؟

جهت مشاهده ادامه متن، باید وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاه خود را بنویسید