عوامل موفقیت در کار را بشناسید

    ویژه

عوامل موفقیت در کار را بشناسید» کار یکی از ویژگی های اساسی انسان و شاید مهم ترین آنها باشد.کار تجلی چیست و چه ویژگی هایی دارد؟ کار تجلی تلاش ها ،استعدادها و خلاقیت های انسانی است. عدم رضایت شغلی سبب می شود که انسان از اساسی ترین ویژگی خود، یعنی آفرینندگی وسازندگی، محروم شود. نارضایتی شغلی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع نیز ایجاد اختلال می کند.هنگامی که فرد نیاز پیدا می کند،در جهت رفع تنش اقدام به رفتار می نماید و با برطرف شدن نیاز،تنش نیز مرتفع شده واحساس رضایت کامل حاصل می شود.ایجاد رضایت در زندگی حرفه ای،بقیه اوقات و موارد زندگی فرد را تحت تأثیر قرار می دهد و با کاهش تنش ها در بهبود زندگی شخص کمک مؤثری می نماید.

موفقیت شغلی

موفقیت شغلی برای هر فردی معنی متفاوتی دارد:

به نظر عده ای موفقیت شغلی،همان پیشرفت شغلی و تعالی مهارت هاست.
عده ی دیگری موفقیت شغلی را کسب در آمد بیشتر می دانند.
در مشاوره ی شغلی،موفقیت شغلی به سه حالت غیر روانی،روانی وعمومی تعریف شده است.

در دیدگاه غیر روانی:

هر فردی که درآمد بیشتری دارد، در شغلش موفق تر است.

در حالی که جامعه شناسان معتقدند عوامل دیگری از قبیل موقعیت شغلی فرد در جامعه و میزان همکاری و مشارکت فرد با جامعه از طریق اشتغال نیز از جمله معیارهای موفقیت شغلی به شمار می رود.

در دیدگاه روانی :

موفقیت شغلی عبارت است از احساس فرد از میزان کارآیی و توانایی اش در انجام کار محوله می باشد.
افراد موفق کارشان را بهتر انجام می دهند و کمتر در محیط کار غیبت می کنند.
این عده ضمن کار، خطای کمتری را مرتکب می شوند و در نتیجه کمتر دچار حادثه می گردند.

حتماً بخوانید :  5 راه ساده در برنامه ریزی هدف های زندگی

رضایت شغلی

جهت مشاهده ادامه متن، باید وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاه خود را بنویسید