از کارمندان منحصر به فرد چه می دانید؟

    ویژه

این که بدانیم چرا بعضی از افراد در کارشان موفق تر از دیگران اند، خیلی مهم است. در تحقیقی که اخیراً صورت گرفت، از 500 رهبر کسب و کار در مورد ویژگی های کارمندان منحصر به فردشان سوال شد. طبق نتایج تحقیق" شخصیت " افراد به عنوان بارز ترین ویژگی انتخاب شد.
78 درصد از رهبران اظهار داشتند که شخصیت کارمندان آن ها را از دیگران متمایز می کند.
53 درصد به ویژگی های فرهنگی افراد اشاره داشتند.
39 درصد مهارت های کارمندان را در نظر گرفتند.

مشکل اینجاست که وقتی رهبران به شخصیت اشاره می کنند، نمی دانند دقیقاً منظورشان چیست. شخصیت شامل تعدادی از مزیت ها و گرایشات با ثبات است که ما در طول زندگی بدست می آوریم. درون گرایی و برون گرایی از مهم ترین ویژگی های شخصیتی محسوب می شود.

این ویژگی های شخصیتی از زمان کودکی در ما ایجاد می شوند و تا اوایل دوران بزرگسالی تثبیت می شوند. موارد زیادی درمورد شما در طول دوران زندگیتان تغییر می کنند اما شخصیت شما همواره بی تغییر باقی می ماند. به یاد داشته باشید که شخصیت با هوش(IQ) و (EQ) و هوش هیجانی تفاوت دارد.

در این جا به مهارت هایی اشاره شده که کارمندان منحصر به فرد را از بقیه متمایز می کند:

1- آن ها پاداش گرفتن را به تاخیر می اندازند.

چیزی که یک کارمند استثنایی هرگز آن را به زبان نمی آورد این است که " این در حیطه وظایف من نیست ". این کارمندان خارج از حیطه شغلی خود کار می کنند. آن ها نه عصبانی می شوند و نه حق به جانب رفتار می کنند. آن ها به جای اینکه پیش از انجام کار انتظار پاداش داشته باشند، کارهایشان را به درستی انجام می دهند و مطمئن اند که حتماً پاداش خواهند گرفت اما اگر نگیرند هم برایشان مهم نیست.

حتماً بخوانید :  چگونه در سازمان تیم های موثری تشکیل دهیم؟

2-آن ها می توانند تعارض را تحمل کنند

در حالی که این کارمندان به دنبال تعارض نیستند، از آن فرار نیز نمی کنند. آن ها قادرند تحت چنین شرایطی آرامش خود را حفظ کنند. آن ها می توانند تعارض ها را  را به خاطر اهداف بزرگتر تحمل کنند.

3-آن ها شجاع اند

کارمندان منحصر به فرد در زمان هایی اظهار نظر می کنند که دیگران صحبت نمی کنند. موضوع صحبت ممکن است پرسیدن یک سوال دشوار یا گرفتن یک تصمیم اجرایی باشد. آن ها قبل از صحبت کردن فکر می کنند و همیشه بهترین زمان و مکان را برای اظهار{!guest} نظر انتخاب می کنند.

4- آن ها هرگز راضی نمی شوند

جهت مشاهده ادامه متن، باید وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاه خود را بنویسید