عوامل خروج منابع انسانی از کسب و کار

    ویژه

عوامل خروج منابع انسانی از کسب و کار » همیشه در هر کسب و کاری، جابه جایی نیروی انسانی همراه با مزایا و معایبی بوده و بیشترین تاثیر این جابه جایی ها به عملکرد خود کارمند بستگی دارد. بر اساس تجربه و تحقیقات صورت گرفته بیشترین میزان خروج منابع انسانی مربوط به پرسنل عالی یا ضعیف است، یعنی عموماً نیروهای با عملکرد بالا و یا با عملکرد پایین از سازمان خارج می شوند و به مراتب خروج منابع انسانی متوسط با تکرار کمتری صورت می گیرد. مسلماً خروج منابع انسانی ضعیف به نفع سازمان و خروج پرسنل عالی و با عملکرد خوب به ضرر سازمان خواهد بود.

خروج منابع انسانی در دو حالت کلی صورت می گیرد :

1- اختیاری 2- اجباری

در خروج اختیاری، خود پرسنل اقدام به ترک سازمان می کند و در خروج اجباری سازمان دیگر اقدام به تمدید قرارداد پرسنل نمی کند، که خروج اجباری برای پرسنل از بار منفی بیشتری برخوردار است.

از تعامل عملکرد و خروج منابع انسانی با سازمان  4 موقعیت حاصل می شود :

  • همکاری کارکردی

زمانی که پرسنل با عملکرد مطلوب در کسب و کار باقی مانده و از این رابطه هم پرسنل و هم سازمان بهره مند می شوند.

  • خروج کارکردی

زمانی که پرسنل ضعیف و فاقد صلاحیت خود کسب و کارتان را ترک کنند، باز هم دو طرف معادله سود می برند.

  • همکاری غیر کارکردی

جهت مشاهده ادامه متن، باید وارد" حساب کاربری " خود شوید.اگر حساب کاربری ندارید از" این قسمت " عضو شوید.

دیدگاه خود را بنویسید

" دانلود رایگان فایل آموزشی " بزرگترین اشتباهات زبان بدن در محل کار

با مطالعه این فایل آموزشی، می توانید با 20 حرکت ممنوعه در زبان بدن آشنا شوید